SK US

Československo.
Made in USA

Na prelome 19. a 20. storočia sa do Spojených štátov presťahovalo niekoľko stoviek tisíc Slovákov. Hľadali tu lepší život, presadzovali svoje nápady, no nielen to. Spojené štáty boli pre nich vzorom spoločnosti založenej na demokratických hodnotách.

Menu

Slovenská liga v Amerike

Vďaka slobode názoru si Slováci v Amerike mohli zakladať ľubovoľné spolky. Či už náboženské, hospodárske alebo národné, táto krajina, na rozdiel od tej ich, im to umožňovala.

Jednou z prvých veľkých iniciatív našich krajanov bola Slovenská liga v Amerike, ktorú založil Štefan Furdek v roku 1907. Slovenská liga bola zastrešujúcou organizáciou Slovákov v Amerike, ktorá zároveň pod sebou združovala aj malé slovenské spolky či organizácie. Jej členov zaujímal osud Slovákov v Uhorsku a hľadali preto možnosti ako vytvoriť samostatný štát. Veľkú rolu tu zohrali Albert P. Mamatey a Ivan Daxner. Presvedčili totiž členov Slovenskej ligy, aby sa Slováci pri uskutočňovaní svojich snáh spojili s Čechmi.

O pár rokov neskôr Slovenská liga v Amerike vypracovala politický program o požiadavkách slovenského národa, ktorý vyústil do Clevelandskej (z roku 1915) a Pittsburskej dohody (z roku 1918). Obe tieto dohody nás tak posunuli opäť o krok bližšie k Prvej Československej republike a k samostatnosti.

Česi a Slováci spolu na koncertoch

Slovenská liga v Amerike okrem toho združila niekoľko menších, dovtedy samostatných, spolkov v Amerike a tiež vydávala 6 denníkov. Ich náklad bol približne 300 tisíc výtlačkov ročne, čo bolo takmer osemkrát viac ako náklad všetkých slovenských periodík v tom čase v Rakúsko-Uhorsku.

Noviny s takmer 130 ročnou tradíciou

Noviny Slovák v Amerike, ktoré vznikali v čase Slovenskej ligy v Amerike, vychádzajú dodnes. Sú tak najstarším slovenským periodikom, ktoré v súčasnosti vychádza v Spojených štátoch.

Veľa Slovákov a Čechov žilo v Pensylvánii, veľké kolónie boli aj v okolí Philadephie, New Yorku a Chicaga. Aj keď sa nenachádzali na vlastnej pôde, bližšie sa spoznávali, spoločne navštevovali koncerty, chodili do barov a pripravovali sa na budúce spolužitie v samostatnom štáte, v ktorý verili.

Československé légie počas vojny

Nebolo to však jednoduché. V roku 1914 vypukla v Európe 1. svetová vojna a krajania v Amerike sa začali báť o svoju vlasť. Zároveň ale cítili, že po vojne svitá nádej na nové usporiadanie štátov v Európe. Uvedomovali si, že pokiaľ chcú zmenu, treba o ňu zabojovať. O to sa pokúšal najmä Milan Rastislav Štefánik svojou náborovou kampaňou.

Tritisíc vojakov, aj vďaka Štefánikovej kampani, narukovalo do Československých légií, čo bol názov pre jednotky zahraničného odboja počas 1. svetovej vojny. Tvorili ich najmä dobrovoľníci, ktorí chceli pomôcť Čechom a Slovákom oslobodiť sa a mať vlastný štát.

Ďalší príbeh

Odvaha byť slobodní

Silvester 1992. Tisícky Slovákov na námestí SNP odpočítavali sekundy do začiatku roka 1993. Spolu s nimi sa osláv zúčastnil aj generálny konzul Spojených štátov Paul Hacker. Bolo to symbolické zavŕšenie spoločnej cesty k samostatnosti Slovenskej republiky, rozvoja občianskej spoločnosti, demokracie či hospodárskej reformy. Vyžadovalo si to však kus odvahy. Prečítať príbeh